Historie výstav

Mimo stálé expozice, která je zaměřena na historii Újezda nad lesy, se v našem muzeu střídají expozice různých zaměření. Vystavují zde lidé, kteří chtějí ukázat své sbírky, fotografie, umělecká díla, či své umění aj. Průměrně proběhne během roku asi pět výstav, které jsou zahájeny vernisáží. Díky střídání výstav je v muzeu stále co k vidění.
Zimní čas

aneb 

Bude zima, bude mráz 

Vystavená díla byla velmi zdařilá. Fotografie z proběhlé výstavy naleznete uvedeném odkazu. 

https://ujezdskemuzeum.rajce.net.   

Výstava MAPu

Výstava týkající se Místního akčního plánu ke školství a neziskovému sektoru. Výstavu organizuje paní Jana Eibichová, doprovodné slovo měla paní Lucie Černá.  

"Újezd ze starých pohlednic"

V sobotu 7.10. se konala v Újezdském muzeu vernisáž výstavy Újezd nad Lesy a okolí na starých pohlednicích a fotografiích. "Je to jedna z nejkrásnějších výstav v muzeu". Tak zhodnotil svůj zážitek čestný předseda muzea PhDr. Miloš Schmidt. Díky sběratelům Vladimíru Bartejsovi, Martinu Prokíšovi a manželům Tomaidesovým je vskutku co vystavovat. Ve vitrínách jsou ke zhlédnutí dobové originály pohlednic, fotografií, korespondenčních lístků a dopisnic. Ve zvětšeném formátu A4 jsou podle data sestaveny hlavní újezdské ulice a části, jednotlivě slovně okomentované.: Staroklánovická, Staroújezdská, Novosibřinská, Blatov, Rohožník. Své místo mají i sesbírané pohlednice Běchovic a Koloděj. Dobrou zprávou je, že Tomaidesovi připravují knižní vydání pohlednic a fotografií s komentářem. Některé fotografie z let 1914 -1920 budou otištěny v rozšířeném vydání Osudy vojáků a legionářů za 1. světové války, které se připravuje ke 100. výročí vzniku republiky. Poděkování patří paní Bartejsové za vynikající štrůdl, který zpříjemnil návštěvníkům již tak zajímavé sobotní dopoledne ve společnosti časů dávno minulých. Kvůli velkému zájmu bude výstava prodloužena do 18.11.2017.

Eva Danielová, Újezdské muzeumRozhovor s fotografem panem Václavem Vícovským, naleznete též v Újezdském zpravodaji, na straně č.12.


Ve čtvrtek 18.5. se konala vernisáž výstavy "Újezd očima dětí". Dětem a pedagogům byly za účast v soutěži předány poukázky do Romantiky na nákup výtvarných potřeb. Z originálních nádherných obrázků bude těžké vybírat dvanáct, které budou reprezentovat Újezd nad Lesy v připravované knize "Kraje očima dětí", která vyjde v česko-anglické verzi v předvečer 100. výročí vzniku Československé republiky. Obrázku budou též použity ve spolupráci s KČT na novou turistickou vizitku a sběratelský pohled. Za spolupráci na instalaci děkuji Daniele Janoušové a jejímu synovi Radkovi.

Mateřské školy:

MŠ Sedmikráska, 1. MŠ Čentická

Masarykova ZŠ:

2. D Jitka Tmějová, 3. C Tereza Piňosová, 3. D Hana Štěpánková, Malíři Daniela Janoušová, 3. F Táňa Svobodová, 4. F Lenka Rejmonová, 5. A Václava Valentová, 5. D, 5. E, 6. B, 6. C Karel Novák, 6. A, 7. B Libuše Najmanová, 7. C, 9. A Jana Kurková, 9. C Anna Kousalová, Andrea Klesová, Sofie Linková, Leona Skokánková, Karina Gerbosová, Matilda Hromádková

Fotogalerie z výstavy https://www.rajce.net/a14060335

Toulky českou minulostí

Vernisáž výstavy proběhla 21. 6. 2017 v sále Polyfunkčního domu, kde měli krásné vystoupení všechni žáci 4. tříd Masarykovy ZŠ. Výstava pokračovala v Újezdském muzeu.

Informace a zdroj zde:

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=736&ref=blog&ids=638

  Seznam kroužků
 • Obrazy - Pavel Wurcel
 • Kroužek - LOVCI Václava Valentová
 • Kroužek - TVOŘÍLEK Monika Schusterová
 • Kroužek - KOUZELNÝ VOSK Monika Schusterová
 • Kroužek - Fotografujeme SPOLU Koloděje Darina Vlčková
 • Kroužek - malování Koloděje Lada Husová 

 "PAVEL WURCEL" představil fotografie vodních ploch Újezdu nad Lesy, paní Eva Danielová vytvořila s dětmi "recykloplastoledopád" a zajistila obrázky dětí z MZŠ Polesné. Místopis Újezdu nad Lesy k výstavě vytvořila paní Marie Tomaidesová, paní Zita Kazdová napsala průvodní texty. Na vernisáži zahrál pan "DAVID WURCZEL" na kytaru, a to tři skladby, Krátký film o vernisáži natočil a upravil pan Pavel Virág.

Na výstavě také představily svá díla místní kroužky pro děti. Fotografický kroužek, Výtvarně kreativní kroužek - Tvořílek EM, Kouzelný vosk - Tvořílek EM, aj.

Seznam tříd Masarykovy ZŠ - Újezd nad Lesy
 • Karel Novák 4. A, B, C, E, 5. D, 5. E, 6. B, 6. C
 • Václava Valentová 8. B, 8. C
 • Libuše Najmanová 6. A, 7. B, 9. B
 • Jana Kurková 9. A, 7. C
 • Šárka Verešová 7. A
 • Jitka Štolcová 8. A